GUVERINERI W'INTARA Y'AMAJYARUGURU

Dancille NYIRARUGERO ni Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru guhera ku itariki ya 15 Werurwe 2021 .

Guverineri ahagarariye Leta y’u Rwanda mu Ntara kandi ni we ushinzwe guhuza ishyirwa mu bikorwa ry’inshingano z’Intara.

Mu mirimo ye ya buri munsi, afashwa n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa w’Intara.

Inshingano za Guverineri w’Intara.

Guverineri w’Intara afite inshingano zikurikira:

1.   Kuyobora inzego z’imirimo ya Leta mu Ntara;

2.    Kugira inama inzego z’ibanze mu mikorere yazo;

3.    Kugira inama Uturere mu bijyanye no kubungabunga umutekano w’abantu n’ibintu;

4.   Kumenyesha ubuyobozi bukuru bw’Igihugu uko Intara iteye n’ikiyibayemo cyose gikwiye kwitabwaho;

5.      Gutumiza no kuyobora inama ya Komite y’umutekano;

6.      Gutanga raporo ku mikorere y’ Intara n’Uturere tuyigize;

7.      Kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yemejwe;

8.      Gutumiza rimwe mu mwaka n’ikindi gihe cyose bibaye ngombwa inama nyunguranabitekerezo ihuza abayobozi batandukanye b’inzego za Leta cyangwa ihuza abayobozi b’inzego za Leta n’iz’abikorera bakorera mu Ntara;

9.    Gukora indi mirimo iri mu nshingano ze yasabwa n’inzego zimuyobora.